Poetin Schildklier  thumbnail

Poetin Schildklier

Published Feb 20, 23
10 min read

Schildklier En Suiker

Het belangrijkste is dat jij van je stress afkomt, wanneer schildklierproblemen door stress worden veroorzaakt. Daarbij kunnen onze coaches je perfect helpen. Dit doen zij met behulp van de door ons zelf ontwikkelde, unieke methode: het Fasenplan. Het liefst in combinatie met wandelcoaching, wat een uitstekende manier is om stress nog sneller te verhelpen. biopsie schildklier pijnlijk.

Neem contact met ons op om een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een coach bij jou in de buurt in te plannen. Gratis Burn-out test Onze gratis burn-out test geeft je in 50 vragen antwoord hoe het nu daadwerkelijk is gesteld met jouw stressniveau. Wanneer je een of meerdere van de eerder in deze blog genoemde symptomen herkent, is de kans aanwezig dat je een probleem hebt met je schildklier.

Merk je bijvoorbeeld een verband met stress? Zeker wanneer dit niet de enige symptomen zijn die je ervaart, is de kans groot dat jouw schildklierproblemen door stress worden veroorzaakt - biopsie schildklier pijnlijk. Bekijk ook maar eens andere veel voorkomende symptomen van stress. Veel symptomen waar je last van kunt krijgen bij schildklierproblemen kunnen best beangstigend zijn.

Ervaar je symptomen, probeer dan altijd stil te staan bij enkele andere problemen die je ervaart. Zijn die er niet en twijfel je of je schildklierproblemen met stress hebben te maken, raadpleeg dan altijd je huisarts. Is stress wel de oorzaak, dan gaan wij met je aan de slag en zul je ervaren dat met de afname van stress ook je schildklierproblemen zullen afnemen.

Waar we het functioneren van andere delen van het lichaam vrij goed kunnen verklaren door de analyse van chemische en fysiologische processen, bij de hersenen tasten we nog vaak in het donker (biopsie schildklier pijnlijk). De hersenen werken anders, zijn complexer, bezitten ook een elektrische component. Nu er meer geavanceerd apparatuur beschikbaar is kunnen we eerste stappen tot een beter begrijpen van de hersenen zetten.

Knobbeltjes Op Schildklier

Zo is ons begrip van de factoren die spelen bij depressie nog altijd heel beperkt. Weten we over het ontstaan van ADHD en autisme nog bitter weinig om verandering voor elkaar te krijgen en is de wereldwijde zoektocht naar een oplossing voor alzheimer vastgelopen. Alle aandacht was zo gericht op het begrijpen van dit complexe orgaan dat er weinig aandacht was voor de mogelijkheid dat hersenklachten misschien niet eens in de hersenen ontstaan, maar dat het symptomen zijn van een disbalans die ergens anders in het lichaam is ontstaan.

Bijvoorbeeld de darm, onze hormonen, de bloedsuikerregulatie, de lever en onze schildklier. biopsie schildklier pijnlijk. Op het eerste gezicht ligt het misschien niet zo voor de hand om naar de schildklier te kijken. De schildklier staat tenslotte vooral bekend als thermostaat van ons lichaam. Zij bepaald onze lichaamstemperatuur door de stofwisselingssnelheid te bepalen.

Zij reguleert in dienst van de hersenen, samen met andere stoffen zoals leptine, of wij en waarvoor wij energie mogen gebruiken. De schilklier kijkt of we voldoende energie hebben om ook aan weefsel reparatie of reproductie te denken, of dat alle energie moet worden ingezet om stress het hoofd te bieden, of een virus te bestrijden (biopsie schildklier pijnlijk).

Als de schildklier goed werkt kan ze op alle vlakken invloed uit oefenen. Als de schildklier, of de aanmaak van schildklierhormonen niet goed werkt, heeft dat omgekeerd ook invloed op het hele lichaam en met name op de hersenen. Hier zit namelijk de hoogste dichtheid aan schildklierhormoon-receptoren van alle organen.

Zo speelt onze schildklier (en ook de schildklier van onze moeder) vanaf de eerste momenten van ons ontstaan een essentiële rol. Zij bepaald de groei van onze hersenen en onze geestelijke ontwikkeling - biopsie schildklier pijnlijk. Later bepaald de schildklier mede of we ons gelukkig en gemotiveerd voelen, door onder ander de invloed op de aanmaak van neurotransmitters in ons brein.

Over Actieve Schildklier

Als we gezond en helder oud willen worden is het daarom van belang dat de schildklier goed werkt, vanaf het eerste moment van ons leven tot het laatste. Aangestuurd door de hypothalamus en de hypofyse in onze hersenen via de hormonen TRH en TSH maakt de schildklier de hormonen thyroxine (T4) 90% en trijoodthyronine (T3) 10% aan.

Na het aanmaken van de schildklierhormonen worden deze tijdelijk opgeslagen en als nodig in inactieve vorm, gebonden aan een transport eiwit, afgegeven aan de bloedbaan (biopsie schildklier pijnlijk). Zo verspreidt het hormoon zich door het hele lichaam. In de organen en weefsels wordt de inactieve vorm T4 vervolgens door een enzym omgezet in de actieve vorm “vrij T3”.

Bij behoefde zenden zij weer een signaal aan de schildklier (TRH, TSH) om meer hormoon aan te maken. Bij dit proces kan het een en ander mis gaan. Dan worden er teveel (hyperthyreoïdie), of te weinig (hypothyreoïdie) schildklierhormonen aangemaakt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er te weinig grondstoffen aanwezig zijn, een enzym niet werkt dat voor de omzetting nodig is (TPO), teveel/of te weinig transporteiwitten aanwezig zijn, de omzetting in de actieve vorm niet optimaal is (dejodinase), de antennes op de cellen (receptoren) niet op het hormoon reageren, of de terugkoppeling naar de hersenen niet werkt.

60% van de mensen met schildklier problemen zijn zich er niet bewust van dat zij een schildklier probleem hebben. Meestal wordt het probleem pas opgemerkt als de schade zover is gevoederd dat de symptomen overduidelijk worden en de beschadiging van de schildklier een feit is. Gevaar hierbij is dat als niet op tijd wordt ingegrepen, chronische klachten en autoimmuunreacties tegen de schildklier, maar ook tegen hersencellen (Anti-CNS antibodies; Hashimoto’s encephalopathy, Antimyelin antibodies) kunnen ontstaan (1).

Soms worden mensen voor klachten behandelt (bijvoorbeeld met antidepressiva) die “bijverschijnselen” kunnen zijn van een te laag, of te hoog niveau aan schildklierhormoon terwijl de echte oorzaak (de schildklier) onzichtbaar blijft. Naast niet onderzochte schildklierklachten gebeurd het ook regelmatig dat er bij mensen met klachten wel naar de schildklier gekeken wordt, maar dat het niet functioneren niet wordt ontdekt.

Jodiumpillen SchildklierZo blijven vaak zelfs duidelijk zichtbare schildklierproblemen onbehandeld. Worden ze wel ontdekt luidt het officiële advies voor bijvoorbeeld hyperthyreoïdie “acuut ingrijpen is zelden noodzakelijk” (richtlijnen NHG) waardoor het probleem blijft bestaan tot het zo verslechterd is, dat er wel iets aan gedaan moet worden. Uiteindelijk is het zo dat als er dan iets gedaan moet worden, omdat een autoimmunziekte tegen schildklierweefsel is ontstaan, wel de te tekorten aan hormoon worden aangevuld, of de overproductie geremd.Hypothyreoïdie is een tekort aan schildklierhormoon. Dat kan meerdere oorzaken hebben. Bijvoorbeeld dat de schildklier zelf te weinig schildklierhormoon aanmaakt (primaire hypothyreoïdie). De twee belangrijkste redenen hiervoor zijn een tekort aan jodium en de autoimuun-schildklierziekte (ziekte van Hashimotos). Andere oorzaken zijn zoals boven genoemd het niet functioneren van een van de onderdelen van het proces.Hypothyreoïdie komt 5 keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en de kans erop neemt toe met de leeftijd. Terwijl het aantal mensen die een te actieve schildklier ( hyperthyreoïdie) hebben al jaren redelijk ongewijzigd blijft, neemt het aantal mensen (prevalentie) met een te trage schildklier (hypothyreoïdie) echter duidelijk toe.

Er valt een hele reeks mogelijke oorzaken te noemen voor de duidelijke stijging van het aantal gevallen van hypothyreoïdie. Een aspect dat zeker niet onomstreden is, maar toch een belangrijke rol speelt, is het gegeven dat onze schildklier, die heel sterk doorbloed is, heel gevoelig is voor alle belastingen die het moderne leven met zich mee brengt.

All deze factoren zijn de laatste jaren toegenomen. Op drie daarvan wil ik hier kort ingaan: 1 (biopsie schildklier pijnlijk). Tekort aan grondstoffen voor de aanmaak van schildklierhormoon. Dat was in de geschiedenis van de mens altijd al de meest beperkende factor. Alles wat de schildklier nodig heeft komt voor in voeding uit de zee.

Afvallen Door SchildklierNederland ligt aan zee, maar heeft een lage visconsumptie en weinig jodium in de grond. Het bijzondere is dat de belangrijkste bron van jodium voor veel mensen momenteel brood is, waar het van nature niet in zit. Omdat het belang van jodium al langer bekend is en tekorten vaak voorkwamen, werd het in Nederland 1942 verplicht om gejodeerd zout of broodzout toe te voegen aan brood (inmiddels weer afgeschaft).

Ook aan andere belangrijke voedingstoffen voor een optimale schildklier werking zoals vitamine A, selenium en eiwitten hebben we tekort. Hier komt bij dat gluten in brood juist slecht zijn voor de schildklier en de ziekte van Hashimotos kunnen veroorzaken. Een te veel aan koolhydraten (brood en koolhydraten vormen momenteel de basis voor onze voeding) en de daarmee gepaard gaande schommelingen van bloedsuiker zijn een andere bron van schildklierproblemen die door voeding wordt veroorzaakt.

Je kunt echter ook slank zijn en met name psychische klachten hebben. Niemand die dan naar de schildklier kijkt. Schildklierhormonen spelen in alle fases van ons leven een belangrijke rol in het optimaal functioneren van onze hersenen, maar de grootste kwetsbaarheid voor een disbalans en zelfs voor kleine schommelingen ligt juist in de beginfase van de ontwikkeling van de hersenen in de buik van de moeder.Tijdens de zwangerschap, met name in de eerste fase als de schildklier van het kind nog niet is ontwikkeld, moet de moeder voor de schildklierhormonen zorgen die de embryo/foetus voor de ontwikkeling nodig heeft. De schildklierfunctie van de moeder verandert in deze fase sterk. Zowel de moeder als de foetus hebben een verhoogde behoefte aan schildklierhormoon waardoor de productie en daarmee ook de behoefde aan jodium sterk toe neemt (3A).

De toename van het thyroxine (T4 en T3) in het bloed bereikt een piek rond 10-15 weken en blijft dan een tijd op waardes die 40-100% hoger zijn dan voor de zwangerschap. De verandering van de hoeveelheid schildklierhormoon dat de moeder aanmaakt loopt parallel met de ontwikkeling van de hersenen van de embryo/foetus.

Katten Schildklier

In de zesde week van de zwangerschap begint de ontwikkeling van verschillende delen van de hersenen. Tijdens de daaropvolgende foetale fase (week 9-einde zwangerschap) krijgen de verschillende delen van de hersenen steeds specifiekere functies en worden verbindingen gevormd tussen de zenuwcellen (40. 000 per minuut!). Het hersenweefsel begint zich te plooien waardoor de hersenen zich in een aantal kleinere delen (kwabben) splitsen.

De aansturing hiervan loopt dan nog altijd via het schildklier stimulerend hormoon (TSH) van de moeder. Rond de 20ste zwangerschapsweek daalt het zwangerschapshormoon h, CG en keert het niveau van de schildklierhormonen terug naar het niveau voor de zwangerschap. Op dat moment is de schildklier van de foetus volledig functioneel.

Het aantal zenuwcellen dat het kind tot zijn beschikking heeft staat nu wel min of meer vast. Aan de efficiëntie van de hersenen wordt nog gewerkt. De ontwikkeling, myelinisatie en synapseliminatie of pruning (letterlijk ‘snoeien’) lopen door tot ruim na de puberteit (23-25 jaar). Voor de cruciale rol van de schildklier is nog vrij weinig aandacht omdat zware onbehandelde hypothyreoïdie bij zwangeren niet zo vaak voorkomt (bij 4-6 op de 1.

De reden hiervoor is dat hypothyreoïdie vaak de oorzaak is dat iemand niet eens zwanger kan worden. Subklinische hypothyreoïdie (licht verhogde TSH normale T4 waardes) komt bij ca. 5-15% van de zwangeren voor. Over subtiele tekorten aan schildklierhormoon tijdens de zwangerschap zijn geen cijfers bekend, omdat deze niet gemeten, gediagnosticeerd of behandelt worden.

Dat zelfde geldt voor auto-immuunziektes van de schildklier (Hashimotos, Graves) waar de antilichamen tegen de schildklier vaak al 7-10 jaar aanwezig zijn voordat eerste symptomen zichtbaar worden. Ook voor de consequenties die het niet aanvullen van de verhoogde behoefde aan jodium tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode zouden kunnen hebben is nog weinig aandacht.

Moe En Futloos Schildklier

Een van de mogelijke gevolgen van te weinig schildklier hormoon tijdens de ontwikkeling die vaak genoemd wordt is aangeboren hypothyreoïdie bij het kind. Aangeboren (congenitale) hypothyreoïdie komt voor bij 1 op de 2. 500 pasgeborenen. De reden is in 75% van de gevallen dat de schildklier van het kind onvoldoende is aangelegd of afwezig.

Wordt het niet behandeld kan het leiden tot mentale retardatie, doofheid en spasticiteit. Naar de gevolgen voor de hersenen zelf is nog vrij weinig onderzoek gedaan. Het onderzoek dat er is, is vaak dieronderzoek omdat een dergelijk complex thema moeilijk op een andere manier te onderzoeken valt (5). Zo werd bij ratten kunstmatig een schildklierhormoon tekort opgewekt en gekeken naar de invloed daarvan op het nageslacht (6).

Latest Posts

Thuishulp Breda

Published Nov 14, 23
7 min read

Thuisverpleging Van Dyck - Herentals

Published Nov 08, 23
4 min read

Zvw Thuiszorg

Published Sep 24, 23
5 min read